vizual za epromet link

Ilustracija javnog natječaja

Grad Supetar raspisuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra za 2022. godinu koje provode udruge.

 

 

Prioriteti za dodjelu sredstava su aktivnosti kojima se pospješuje realizacija općeg i specifičnih ciljeva po područjima, kako slijedi:

1. Socijalna skrb, zaštita zdravlja, razvoj civilnog društva.

2. Kultura i tehnička kultura

 

Da bi se prijava programa/projekta udruge mogla razmatrati i odobriti, predlagatelj mora podnijeti prijavu na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Grada Supetra (www.gradsupetar.hr):

1. Opisni obrazac za programe/projekte od interesa za opće dobro – OPO

2. Obrazac Proračuna za programe/projekte od interesa za opće dobro – OPR

3. Izjavu (od osobe ovlaštene za zastupanje) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (Prilog 3)

4. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (Prilog 4).

Uz gore navedene obrasce, obvezna je sljedeća dokumentacija:

1. Popis članova udruge;

2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja(preslika);

3. Financijski izvještaj udruge i to:

a) za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF), Bilancu (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu,

b) za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (obrazac G-PR-IZ-NPF)

 

Rok za dostavu prijava:

27.3.2022.

 Na adresu:

Grad Supetar
Vlačica 5
21400 Supetar

 Uz naznaku:

„Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra za 2022. godinu koje provode udruge – ne otvaraj“ u zatvorenoj omotnici neovisno na koji način se dostavljaju (poštom ili osobno).


Natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra za 2022. godinu koje provode udruge iz područja sporta i rekreacije će provesti Zajednica sportskih udruga Grada Supetra.

Prilozi:

Pravilnik o udrugama

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.