vizual za epromet link

Proračun Grada Supetra 2022.

Proračunski vodič za 2022. godinu

1- Naslovnica - Proracun 2022 i projekcije za 2023 i 2024

2- Prijedlog proračuna Grada Supetra za 2022 godinu

3- Proračun Grada Supetra za 2022 godinu

4- Obrazlozenje proracuna za 2022. godinu

5- Obrazlozenje proracuna za 2022. godinu po programskoj klasifikaciji

6- Prikaz org. strukture upr. tijela grada Supetra

7- Raspored rashoda prema namjeni za 2022. god

8- Odluka o izvrsavanju proracuna - 2022

9- Odluka o sukcesivnom pokricu prenesenog manjka -2022

10- Program u druτtvenim djelatnostima 2022

11- Program u kulturi 2022

12- Program u socijalnoj skrbi 2022

13- Program u sportu 2022

14- GV-odluka o povecanju sredstava za vatrogasne djelatnosti za 2022-20122022

15- GV-programa javnih potreba HGSS stanica split za 2022-20122021

16- GV-program javnih potreba u PPZ i CZ grada supetra za 2022-20122021

17- GV-godisnji plana razvoja sustava CZ na podrucju GS za 2022-20122021

18- 302-02-21-01-05 program odrzavanja kom infr 2022-model financiranja

19- 302-02-21-01-05 program odrzavanja kom infr-2022

20- 302-02-21-01-06 Program izgradnje po novom Zakonu 2022

21- 302-02-21-01-06 Program izgradnje tablica_novi zakon

 

Izvršenje proračuna od 1. do 6. mjeseca 2022. godine

01- Naslovnica

02- Polugodišnji izvještaj Grada Supetra

03- Izvještaj o zaduživanju za period siječanj - lipanj 2022.

04- Izvještaj o aktivnim jamstvima za period siječanj - lipanj 2022.

05- Izvještaj o utrošku sredstava za period siječanj - lipanj 2022.

06- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za period siječanj - lipanj 2022.

07- programska klasifikacija izvršenja proračuna za period siječanj - lipanj 2022.

08- Stanje imovine, potraživanja i obveza na dan 30.06.2022. godine

09- Izvještaj o sudskim sporovima za period siječanj - lipanj 2022.

10- Izvještaj o korištenju proračunske rezerve za preiod siječanj - lipanj 2022.

 

Rebalans I Proračuna Grada Supetar za 2022.

1 - Rebalans Proračuna Grada Supetar za 2022.

2- Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu

3- Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu po programskoj klasifikaciji

4- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna za 2022. godinu

5- 2022 - POKI I ID 2022_ 31.10.2022

6- 2022 - Program izgradnje I ID 2022

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.