vizual za epromet link

Dana 05. svibnja 2014. godine na 13. sjednici gradskog Vijeća po prvi puta u povijesti Grada Supetra donesen je Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje 2013. – 2019. godine.

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom generalno određuje da je svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. Načelno, u odnosu na stari Zakona otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), težište je dano na odvojeno sakupljanje otpada, što je posljedica usklađivanja istog sa odredbama EU "Waste direktive".

Područje primjene obveza propisanih ovim Plana gospodarenja otpada je Grad Supetar u svojim administrativnim granicama. PGO Grada Supetra primjenjiv u razdoblju 2013. – 2019.god.

Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra imat će odgovarajuću ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom na razini Grada, a u skladu sa obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih državnih i lokalnih planskih dokumenata.

U nastavku možete preuzeti dokumente vezane uz gospodarenje otpadom Grada Supetra:

  1. Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje 2013.-2019. preuzmite OVDJE a Odluku o njegovom donošenju OVDJE.
  2. Informacije o sanaciji odlagališta komunalnog otpada možete vidjeti na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode na njihovim web stranicama
  3. Projekt sanacije dubinskog požara na deponiju Kupinovica pročitajte OVDJE kao i suglasnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koju pročitajte OVDJE.
  4. Prijavite nepropisno odbačeni otpad - preuzmite obrazac za prijavu u privitku, popunite ga i uputite na faks Grada 021/756 712 ili mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Grad Supetar donosi godišnji izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom za period od listopada 2013. do 31. kolovoza 2015. Godine koje je jednoglasno prihvaćen na sjednici Vijeća održanoj 06.10.2015. godine. Izvještaj možete pročitati ili preuzeti u privitku ove objave.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.