vizual za epromet link

Odsjek za upravljanje gradskom imovinom,društvene djelatnosti i gospodarstvo nadležan je u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra za sljedeće:

Gradska imovina:
1. prati propise iz oblasti imovinsko pravnih odnosa i brine se o primjeni istih, obavlja pravne i stručne poslove iz oblasti imovinsko pravnih odnosa, vodi postupak i rješava imovinsko-pravne poslove po zahtjevima građana;
2. provodi natječaje za zakup poslovnih prostora, javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu odnosno nadležnosti Grada;
3. priprema izradu elaborata, studija i drugih poslova u svezi upravljanja gradskom imovinom;
4. vodi popis nekretnina Grada, komunalne infrastrukture i poduzima radnje na sređivanju pravnog statusa u zemljišniku, katastru i drugim javnim knjigama.

Društvene djelatnosti:
5. izrađuje prijedloge godišnjih, kratkoročnih i dugoročnih planova potreba stanovnika Grada u društvenim djelatnostima, nacrte prijedloga programa u oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture, športa i tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, vatrogastva i humanitarnih udruga koje se financiraju iz Gradskog proračuna te kontrolira i prati izvršenje istih po njihovu usvajanju na Gradskom vijeću uz davanje potrebitih prijedloga za njihovo poboljšanje odnosno utvrđivanje novih;
6. prati i nadzire rad ustanova iz područja odgoja i školstva, kulture, športa i tehničke kulture,
7. prati rad i potrebe udruga građana unutar programa javnih potrebaGrada te u skladu sa ovlastima vrši nadzor nad radom istih (planovi i izvješće o poslovanju);
8. vodi, organizira i brine se za realizaciju ljetnih priredbi i drugih kulturnih manifestacija Grada te koordinira rad sa umjetničkim društvima;
9. skrbi o spomenicima kulture na području Grada;
10. sudjeluje u organizaciji športskih priredbi te skrbi o adekvatnom korištenju svih sportskih objekata u nadležnostiGrada;

Gospodarstvo:
11. predlaže i osigurava mjere na poticanju razvoja gospodarstva, a osobito malog i srednjeg poduzetništva i turizma;
12. osigurava izradu programa u vezi državnih i drugih poticaja za gospodarstvo u cjelini te učestvuje u provođenju istih, poduzima sve potrebite mjere na razvoju utvrđenih poslovnih zona na području Grada te prati stanje zaposlenosti, socijalno-ekonomskih pojava i sličnog;
13. prati rad tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada te predlaže mjere za poboljšanje rada i ukupnog poslovanja istih;
14. pruža, stručnu pomoć poduzetnicima i poljoprivrednicima putem stručnih savjeta i uputa te sudjeluje u programima obrazovanja i educiranja poduzetnika i poljoprivrednika;

EU projekti:
15. osigurava i provodi suradnju s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, uključuje se u pripremu, realizaciju i praćenje projekata Grada koji se sufinanciraju iz EU fondova i drugih alternativnih izvora financiranja;

Javna nabava:
16. provodi postupkejavne nabave koji se pripremaju i provodeod strane Grada;
17. ovjerava nacrte ugovore o izvođenju investicijskih radova koji se pripremaju po drugim nadležnim službenicima prije ili nakon provedenih postupaka javne nabave, a prije ovjere istih po Gradonačelniku

 

Kontakti

Ana Ranj mag. iur - Voditelj odsjeka
Mob: 098/164-2756
Mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Pero Salamunović – Referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu
Tel: 099/733-5353
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Kristian Kirigin - Referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu
Tel: 840-013
Mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Obrasci i zahtjevi

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.