vizual za epromet link

Izvršenje proračuna 2019.

1 - Naslovnica - izvrsenje

2 - Godisnje izvrsenje proracuna Grad Supetar za 2019. god

3 - Izvjestaj o zaduzivanju za 2019.god

4 - Izvjestaj o aktivnim jamstvima za 2019.god

5 - izvjestaj o utrosku sredstava za 2019. god


6 - obrazlozenje ostvarenja prihoda i rashoda za 2019. god

7 - programska klasifikacija izvr. proracuna za 2019. godinu

8 - Stanje imovine, potrazivanja i obveza na dan 31.12.2019. godine

9 - Izvjestaj o sudskim sporovima za 2019. godinu

10 - Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. god

11- Izvjesce programa izgradnje kom infr-2019. godinu

12- Izvjesce- za 2019 - program odrzavanja

Financijska izvješća 2019. godine

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Bilješke uz financ. izvještaje za 2019. godinu - bilješke uz obrazac obveze RAZ 22

Bilješke uz financ. izvještaje za 2019. godinu - bilješke uz obrazac obveze BIL - RAZ 22

Bilješke uz financ. izvještaje za 2019. godinu - obrazac obveze P-VRIO - RAZ 22

Bilješke uz financ. izvještaje za 2019. godinu - bilješke uz obrazac obveze PR-RAS - RAZ 22


Bilješke uz financ. izvještaje za 2019. godinu - bilješke uz obrazac obveze RAS-funkcijski - RAZ 22

Financijski izvještaj za razdoblje 1.siječanj - 30. rujan 2019.

Bilješke uz obrazac obveze - Raz 22 /Za razdoblje siječanj – rujan 2019.god./

Bilješke uz obrazac PR-RAS – Raz 22 /Za razdoblje siječanj – rujan2019.god./

Izvršenje proračuna od 1. do 6. mjeseca 2019. godine

1 - Naslovnica - izvršenje

2 - Polugodišnji izvještaj 2019. -sažeto

3 - Polugodišnji izvještaj 2019. - prošireno

4 - Polugodišnji izvještaj o zaduživanju za 2019.

5 - Polugodišnji izvještaj o korištenju tekuće proračunske pričuve za 2019.

6 - Polugodišnji izvještaj o aktivnim jamstvima 1.-6. 2019.

7 -Obrazloženje ostvarenja prihoda za period 1.-6. 2019.

8 - Programska klasifikacija izvr. proračuna 1.-6. 2019.

9 -Stanje imovine, potraživanja i obveza na dan 30.06.2019. godine

10 - Izvještaj o sudskim sporovima na dan 30.06.2019.

Proračun Grada Supetra 2019.

Proračunski vodič za građane

Naslovnica proračuna 2019.

Proračun za 2019.

Poziv za podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta 2019.

Prijedlog proračuna za 2019. godinu

Plan razvojnih programa - Grad Supetar - 2019.-2021.

Prikaz org. strukture upr. tijela grada Supetra

Obrazloženje prijedloga proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna za 2019. godinu po programskoj klasifikaciji

Raspored rashoda prema namjeni za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna - 2019.

Odluka o pokriću manjka - 2019.

Program izgradnje komunalne infrastrukture - 2019.

Program održavanja komunalne infrastrukture - 2019.

Programi 2019.

Proračun u malom

Prvi Rebalans proračuna Grada Supetra 2019.

Naslovnica Izmjene i dopune proračuna 2019.

Prvi rebalans Proračuna Grada Supetra 2019. - skraćeno

Amandman Gradonačelnice

Obrazloženje uz izmjene i dopune proračuna 2019.

Drugi Rebalans proračuna Grada Supetra 2019.

Naslovnica Izmjene i dopune proračuna 2019.

Drugi Rebalans Grada Supetra 2019. - skraćeno

Drugi rebalans Grada Supetra 2019. - prošireno

Plan razvojnih programa - Grad Supetar /2019.-2021./

Obrazloženje uz izmjene i dopune proračuna 2019.

Treći Rebalans proračuna Grada Supetra 2019.

Naslovnica Izmjene i dopune proračuna 2019.

Drugi Rebalans Grada Supetra 2019. - sažeto

Drugi rebalans Grada Supetra 2019. - prošireno

Plan razvojnih programa - Grad Supetar /2019.-2021./

Obrazloženje uz izmjene i dopune proračuna 2019.

Četvrti Rebalans proračuna Grada Supetra 2019.

Naslovnica Izmjene i dopune proračuna 2019.

Četvrti Rebalans Grada Supetra 2019. - sažeto

Četvrti rebalans Grada Supetra 2019. - prošireno

Četvrti rebalans Grada Supetra 2019. - obrazloženje

Četvrti rebalans Grada Supetra 2019. - Plan razvojnih programa 2019

Četvrti rebalans Grada Supetra 2019. - obrazloženje izmjena i dopuna po programskoj klasifikaciji

Odluka o izmjeni i nadopuni Odluke o izvršenju proračuna 2019

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2019. godini

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po IV izmjenama proračuna za 2019. godinu

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.