vizual za epromet link

Gradonačelnica Grada Supetra donijela je 20.12.2021. Provedbeni program Grada Supetra za razdoblje od 2022. do 2025.

Grad Supetar raspolaže i upravlja nekretninama u svom vlasništvu na temelju načela javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti.

Grad Supetar nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Supetra koje se nalazi na adresi  gradsupetar.hr

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stra nice u skladu su sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Iznimku čine samo sadržaji koji se navode kao Iznimke od primjene u člnaku 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Iznimke od primjene

Sukladno članku 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora., mrežne stranice Grada Supetra, na sljedeće sadržaje nisu primjenjene odredbe Zakona:

a) oblike uredskih datoteka objavljene prije 23. rujna 2018.

b) sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija

c) sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva tj. sadržaje koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

d) tekstove članaka i novosti objavljenih na mrežnim stranicama prije 23. rujna 2020., prema usmenom naputku.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Supetra.

Izjava je zadnji put preispitana 22. listopada 2020. Grad Supetar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Supetar.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Supetra korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli., telefona 021/756-710, 021/756-711 ili pošte na adresu Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Grada Supetra je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli..

 

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar, Otok Brač, RH

Splitsko-dalmatinska županija

Telefon: +385 (0)21 756-710

Fax: +385 (0)21 756-712

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.