vizual za epromet link

U tijeku je izrada Konzervatorske podloge naselja Supetar u svrhu savjetovanja sa javnošću Grad Supetar objavljuje dokumentaciju vezanu za istu.

 

 

 

 

 Izrada Konzervatorske podloge naselja Supetar obuhvaća obradu povijesnog razvoja povijesne cjeline u granicama zaštite na području Grada Supetra, evidenciju zaštićenih kulturnih dobara u području obuhvata i stanje njihove pravne zaštite; analizu stanja, valorizaciju i sustav mjera zaštite s pojedinačnim identifikacijskim karticama građevina, izradu grafičke analize i identifikacijskih kartica pojedinih građevina u skladu sa zadnjim Rješenjem Ministarstva Kulture Klasa: UP/I 612-08/11-06/0754, URBROJ: 532-04-01-01/6-12-1 od 20. kolovoza 2012.g. za zonu stroge zaštite (zonu A) i zonu "Tržnice" u Supetru.

Za zonu umjerene zaštite (zona B) dane su opće smjernice, a za pojedinačno zaštićena kulturna dobra na području grada Supetra izrađene su pojedinačne identifikacijske kartice.

Prijedlog Konzervatorske podloge naselja Supetar izrađen je u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i možete ga preuzeti i pročitati ovdje a dostupan je na uvid i u prostorijama Grada.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.