vizual za epromet link

Grad Supetar objavljuje održavanje javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Novo Groblje“ i daje na uvid prijedlog Plana za istu.

 

 

 

 

 

 Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana Uređenja „Novo Groblje“" započinje dana 07.01.2019. i traje do 07.02.2019. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u vijećnici Grada Supetra radnim danom od 8, 00 – 14 00 sati.

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izrade navedenog Urbanističkog plana uređenja održat će se u vijećnici Grada Supetra dana 18.01. 2019. god. (petak) s početkom u 17, 00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog urbanističkog plana, tokom trajanja javnog uvida,
- mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
- mogu Nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 07.02.2019. god. na adresu: Grad Supetar , Jedinstveni Upravni odjel, Vlačica 5, Supetar, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2. Sukladno čl. 101 ZOPU, nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene posebnim propisima, za izradu Plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloga najkasnije do 07.02.2019. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.

 

Prijedlog plana za javnu raspravu se nalazi na ovome linku

Pozivaju se zainteresirani da, na naprijed navedene načine, sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu izrade Urbanističkog Plana uređenja „Novo Groblje“.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.