vizual za epromet link

Važeći propisi

Gradsko vijeće Grada Supetra je donijelo Odluku o priključenju sukladno članku 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 110/04, 178/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,84/11 i 90/11, u daljnjem tekstu Zakon.

Odluka je naziva „Odluka o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu“ službeni glasnik Grada Supetra Broj: 04/09 od 15. travnja 2009. godine i „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključivanju građevine na komunalnu infrastrukturu“ službeni glasnik Grada Supetra Broj: 07/10 od 19. svibnja 2010 godine, a koja je trenutno na snazi, u daljnjem tekstu „Odluka“.

Obveza priključenja

„Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda“,
sukladno Članku 34. stavak 3 Zakona o Komunalnom gospodarstvu

Obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu nastaje za:
1) Novoizgrađene građevine, a prije korištenja istih,
2) Već izgrađene, a u trenutku izgradnje komunalne infrastrukture na njihovom području,
sukladno Članku 11. stavak 1. Odluke Grada Supetra.

Postupak priključenja

Postupak priključenja se pokreće pisanim zahtjevom u roku od:
1) 60 dana od završetka gradnje komunalne infrastrukture,
2) 60 dana od završetka izgradnje građevine na području gdje je izgrađena komunalna infrastruktura,
sukladno članku 15. stavak 1. Odluke

Podnošenje zahtjeva za priključenje

Zahtjev za priključenje se može podnijeti:
1) osobno na protokol Grada Supetra ili nadležnom djelatniku Denisu Ećimu ing. građ. u prostorijama Gradske Uprave Grada Supetra u vremenu od 7:00 – 15:00 sati od ponedjeljka do petka
2) poslati poštom na adresu: Grad Supetar, Gradonačelnik, Vlačica br.5, 21400 Supetar

Potrebna dokumentacija

Navedena je u obrascu zahtjeva za priključenje

Napomena: Akti na temelju kojeg je objekt izgrađen (građevinska dozvola, rješenje o građenju, itd) moraju imati oznaku konačnosti u desnom gornjem kutu.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.