vizual za epromet link

Obveznici komunalne naknade

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog, garažnog prostora, neizgrađenog građevnog zemljišta  i građevnog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužna je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina."

Komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, (npr. poslovi čišćenja trgova, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje), održavanje javnih površina,  održavanje nerazvrstanih cesta,  održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta – podrazumijevamo upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Obrazac preuzmite ovdje >>

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.