vizual za epromet link

Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojGradu Supetru su dodijeljena bespovratna sredstava za projekt„Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip“, koji je u partnerstvu s OPG-om Katja Cukrov,prijavio na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU: „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine,“financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, unutar Operativnog programa„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine.“

Opći podaci o projektu

Po pripremi, razradi i prijavi projekta „Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip“, isti je prijavljen na Javni poziv:„Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ te je po prolasku 7 faza provjera, 24. kolovoza 2017., dobio pozitivnu Odluku o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstavau iznosu od 1.558.471,19 kn za izradu projektne dokumentacije.
Ukupna vrijednost projekta je 2.029.807,74 kn, od kojih, 1.558.471,19 kn čine bespovratna sredstva dobivena u sklopu ovog Poziva.

Ciljevi i aktivnosti

Projekt  “Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip” uključuje više komponenata vezanih uz razvoj kulturno povijesne cjeline Škripe, a uključuje izradu projektno-studijske dokumentacije za uređenje prostora Muzeja otoka Brača, uređenje lokaliteta i izgradnju prezentacijskog centra rudnika bitumena “Minjere”, uređenje pješačkih i biciklističkih staza, uređenje pristupnog čvorišta, vidikovca, uređenje arheološkog nalazišta, sanacija zvonika i potpornog zida crkve sv. Jelene, sanacija crkve sv. Ivana Krstitelja, uređenje multimedijalnog centra“Muzej Uja”, prenamjenucrkve sv. Ante u muzejski prostor, uređenje rekreacijske zone Park skulptura, javni sanitarni čvor, kuću za odmor “KaštilCerineo” te izradu web karte također su dio navedenog projekta.
Uz gore navedene, cilj projekta „Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip“ jest aktivno uključivanje svih dionika lokalne zajednice koji su zainteresirani za ostvarenje istoga, pri čemu će se poseban naglasak stavlja na uključivanje osoba s invaliditetom. Uz poštivanje jednakih mogućnosti, cjelokupni projekt vodit će se i načelom učinkovitosti resursa i samoodrživosti.  


Linkovi na relevantne stranice:

Strukturni fondovi

Strukturni fondovi - natječaji

Strukturni fondovi - kulturna baština dalmatinskih gradova i općina

Strukturni fondovi - konkurentnost i kohezija

 

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.