vizual za epromet link

Na dan Grada, 29. lipnja 2012. održana je svečana sjednica na kojoj se sugrađankama i sugrađanima obratio gradonačelnik...

Poštovani,

Gradski vijećnici, cijenjeni uzvanici, načelnici, prijatelji, sugrađanke i sugrađani

Srdačno Vas pozdravljam kao Gradonačelnika Grada Supetra u današnjoj svečanoj prigodi obilježavanja Dana našega grada i blagdana svetog Petra i Pavla.

Želio bih Vas ukratko podsjetiti na najvažnije projekte i aktivnosti koje su provedene u protekloj godini. Briga o potrebama i boljem životu građana kao naš osnovni cilj u proteklom je vremenu, na žalost, bila opterećena mnogim problemima koje smo uvelike naslijedili od prethodnih izvršitelja gradske vlasti.

Supetar je dobio u nasljeđe čak devetnaest ovrha vezanih uz sporove od 1975. pa sve do 2007. godine. Riječ je ponajviše o neplaćenim oduzetim zemljištima i obeštećenjima za požare, a zbog nagomilanih problema gradski je proračun u posljednje tri godine bio blokiran u raznim vremenskim intervalima čak 6 mjeseci.
Zbog svima nam poznatih razloga došlo je do toga da se naši planovi, programi, vizije i ambicije na žalost moraju odgoditi, odnosno prilagoditi surovoj realnosti.

Iako je osigurano osnovno funkcioniranje grada kroz rad gradske uprave, dječjeg vrtića, vatrogasne službe, knjižnice i održavanja javnih površina sve je ostalo - poput nastavka izgradnje komunalne infrastrukture, kanalizacijskog sustava, i bilo kojeg drugog bitnijeg projekta, izgradnje dvorane, otkupa zemljišta -  bilo ugroženo  zbog nastalih milijunskih ovrha.

Dugogodišnje odlaganje problema jednom je moralo doći na naplatu.

Preuzeli smo obaveze i odgovornost, isplaćivali dugove, rješavali ovrhe, i nastojali funkcionirati što kvalitetnije u zadanim okvirima, ne odustajući pri tom od vizije razvoja i bolje budućnosti našega Grada.

Veliki napor u prve dvije i pol godine mandata uložen je kako bi se  na Grad uknjižila imovina, građevinska zemljišta i poslovni prostori u nominalnoj vrijednosti od preko 60 milijuna kuna. Grad je do travnja 2011.  uknjižio preko 20 tisuća kvadrata prostora, da bi potom došlo do velikog obrata.

Naime Vrhovni sud je svojom presudom u reviziji pravne stvari Grada Trogira promijenio dotadašnju praksu i sve što je tada bilo gradsko predmjevom svi sudovi izmjenjuju rješenja i dosuđuju u korist – RH.

Presudom Vrhovnog  Suda sva imovina koja je pravnim sljedništvom trebala  pripasti jedinicama lokalne samouprave potezom pera pripala je RH, tako da danas na primjer naše igralište Mali plac, sva atraktivna imovina u strogom centru Grada i ostalim naseljima sada su u Vlasnosti RH. Upravo zbog ove situacije nekoliko vrlo važnih projekata ne možemo niti započeti a kamoli dovršiti. Radi se primjerice o projektima sportsko rekreativnog centra Ravan u Mircima, poticanoj stanogradnji i izgradnji zgrade nove Osnovne Škole.

Ponavljam, Grad je navedenim potezom izgubio preko 60 milijuna kuna te stoga i danas  sa ove govornice apeliram  na sve državne dužnosnike da potaknu izmjene zakona o vlasništvu, zakona o jedinicama lokalnih i područnih samouprava te time pomognu  svim JLS-ovima u vraćanju njihove imovine i ovlasti.
Uvjeren sam također kako je neophodno razgovarati o preraspodjeli prihoda za jedinice lokalne samouprave. Primjerice, jedinice lokalne samouprave u Europskoj uniji u ukupnom razdjelu prihoda s regijom i državom, dobivaju u prosjeku oko 25 posto ukupnih prihoda. U Hrvatskoj je to smo 8 posto, što je najbolnije uzimanje od zajednice koja uprihodi.

Želim istaknuti da su, usprkos sadašnjem teškom financijskom trenutku, svi djelatnici gradske uprave racionalnim pristupom i maksimalnom angažiranošću savjesno radili na boljitku našega grada.

Tako su, sukladno trenutačnim zakonskim mogućnostima, odnosno ograničenjima, ipak dovršene neke od započetih investicija:

Pri završetku izgradnje je i Vodosprema Žedno drage kao projekt financiran sredstava Grada Supetra, Hrvatskih Voda te Splitsko dalmatinske Županije  ukupne vrijednosti 1,6 milijuna kuna.
Izgrađen je novi ulaz u poslovno servisnoj zoni Žedno Drage sa rasvjetom i nogostupima.
Izrađen je projekt komunalne infrastrukture Ulice Tina Ujevića u duljini od  1 km.
Izgradnja rasvjete i ostale komunalne infrastrukture je rađena u smanjenom obimu ali ipak se rasvijetlilo 1,5 km ulica, dječjih igrališta u Škripu i Mircima, te košarkaško igralište u Supetru.
U tijeku je izgradnja javne rasvjete u ulici Kaleta, kod zgrade Dječjeg vrtića „Mrvica“ te kod zgrade Doma zdravlja u Supetru, izvode se radovi na sanaciji potpornog zida od kupališta „Bok“ prema mjesnom groblju u Splitskoj kao i radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici fra Andrije Dorotića i Mornarskoj ulici u Supetru a iste ulice će biti i asfaltirane u dogledno vrijeme.

Nije se odustalo ni od pripreme novih projekata poput projekta rekonstrukcije kritičnih dionica na Županijskoj cesti na relaciji Supetar Splitska projekt je u izradi od strane Županijske uprave za ceste, izrade projekta kanalizacijskog sustava sa precpnom stanicom Vela luka koji je temelj za glavni projekt kanalizacijskog sustava Mirca.

Izrađena je studija i započeta izrada projekta novog rješenja biološkog pročistača otpadnih voda na području Grada Supetra, idejni projekt za igralište u naselju Splitska.

U izradi je također i projekt gornjeg rotora odnosno sadašnjeg trokutastog križanja cesta D113 i D114

Grad Supetar je započeo sa izradom nove prometne studije koja će u budućnosti uvelike promijeniti sam tok i sigurnost prometa u Gradu Supetru.

Radi se o prijeko potrebnom projektu poradi većeg broja uskih uličica  koje nisu prilagođene za prolazak dvaju automobila odjednom i nesigurne za pješake.

Nakon izrade projekta slijedi ishođenje suglasnosti od nadležnih tijela PU Splitsko- dalmatinske i odluka Gradskog vijeća čime bi se poboljšao sustav prometovanja u Gradu Supetru.

Nastavlja se i rješavanje problematike izgradnje školske sportske dvorane. Podsjetit ću da je do stanke u nastavku izgradnje školske športske dvorane došlo prije mog stupanja na dužnost i to zbog neophodnih izmjena glavnog projekta. Naime, sudskim vještačenjem i detaljnom analizom novoangažiranih arhitekata riješili smo mnoge nedostatke koji su se pokazali u dotadašnjem tijeku izgradnje, a rješavanje istih je predstavljalo osnovni preduvjet za dobivanje uporabne dozvole. Navedenim su izmjenama naime riješeni problemi oko krovišta, fasade, instalacija, protupožarnih uvjeta te podruma dvorane.

Primjerice, podrumi dvorane nisu bili obuhvaćeni prvim projektom, a ovi su novinama zadovoljeni svi zakonski i tehnički uvjeti da prostorije u površini od 545m2 stavimo u funkciju društvenih i športskih djelatnosti, Potvrda izmijenjenog glavnog projekta ishođena je u svibnju 2011.

Također Grad Supetar je unatoč teškoj financijskoj situaciji osigurao sredstva za nastavak izgradnje Školske sportske dvorane sa 5,2 milijuna kuna namjenskih sredstava iz deponiranih sredstava  HBOR-a, a Županija Splitsko dalmatinska je također osigurala sredstva u visini od 2 milijuna kuna.

Od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture čeka se  potvrda iznosa od 7,9 milijuna kuna koje smo aplicirali prema programu EIB-a III kao bi osigurali i preostali iznos za nastavak izgradnje Školske dvorane.

U svibnju 2012. dobili smo konačno i pravomoćno rješenje Ministarstva Regionalnog Razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva koje je veoma bitno poradi rješavanja imovinsko pravnih odnosa između RH i Grada Supetra  te stjecanja uvjeta za dobivanje zemljišta u vlasnost u našoj poslovnoj zoni Žedno drage. Projekti poput izmještanja Benzinske stanice, Vodovoda Brač, Vatrogasnog društva Supetar, Voznog parka Komunalnog društva Grad više ne bi trebali biti samo pusti snovi već korak do ostvarenja.

Mnogo je posla napravljeno kako bi se ispunili preduvjeti za ovaj važan razvojni projekt – od  izrade Urbanističkog plana gospodarsko-poslovne zone Žedno Drage u kojoj je predviđeno nekoliko lokacija, preko pripreme dokumentacije za uknjižbu zemlje u zoni na RH. Grad je također je izradio parcelacijske elaborate, razriješio sve međuodnose sa međašnicima i suvlasnicima u zoni, te ishodio sve potrebne suglasnosti od strane RH. Posljednji korak koji Grad Supetar dijeli od vlasnosti građevinskog zemljišta odnosno parcela u poslovnoj zoni koje su predviđene za izgradnju jest uplata naknade za šumsko zemljište, koja inače iznosi nevjerojatnih 717.564,37 kn u korist Hrvatskih šuma.

Sada samo čekamo bržu reakciju Ministarstva regionalnog razvoja i Eu Fondova kako bi nam se omogućila isplata deponiranih sredstva Grada iz HBOR-a.

Trenutno smo u pregovorima sa nekoliko snabdijevača i distributera goriva koji su zainteresirani za izgradnju nove benzinske stanice, tako da bi se do kraja mjeseca rujna na gradskom vijeću mogao naći prijedlog o donošenju odluke o prodaji zemljišta i raspisivanju natječaja za isto.

Nakon ishođenja u  vlasnost zemljišta GPZ Žedno drage kao jedino logično i najbrže rješenje za saniranje gradskog proračuna nameće se prodaja preko 9000 m2 zemljišta u zoni. Od tako uprihođenih sredstava moguće je isplatiti preostale ovrhe i normalizirati proračun Grada Supetra.

Unatoč teškoj financijskoj situaciji Grad u okviru svojih financijskih mogućnosti i dalje dodjeljuje pomoći iz socijalnog programa poput financijskih pomoći za obitelji novorođene djece, pomoći obiteljima umrlih kao i za jednokratne financijske pomoći teško bolesnim i socijalno ugroženim Građanima.

Sukladno teškim gospodarskim prilikama i smanjenom ostvarenju proračunskih prihoda  umanjena su i sredstva za pomoć u djelovanju kulturnih, sportskih i ostalih društvenih udruga. Ipak, nastojalo se voditi brigu o njihovim djelatnostima  imajući u vidu činjenicu da njihov rad uvelike doprinosi  promicanju  i  afirmaciji svekolikog identiteta grada Supetra.

Uz poticanje redovite djelatnosti Grad je nastojao riješiti i prostorne potrebe pojedinih udruga te je tako:

Načinjena rekonstrukcija  i adaptacija poslovnog prostora od preko 70m2 u centru Supetra za  Društvene prostorije umirovljenika Grada Supetra, a pribavljen je i inventar za opremanje. Primopredaja prostora će se izvršiti početkom rujna 2012., a do tada će se iste prostorije sukladno dogovoru sa predstavnicima umirovljenika koristiti kao Galerija za potrebe Supetarskog ljeta 2012.
Također je dodijeljen prostor od 30 tak m2 za djelatnost  Udruge Torcida Brač, a  Grad Supetar će pripomoći i u uređenju tog prostora sukladno svojim mogućnostima. Početkom rujna 2012. godine Udruga Dragovoljaca domovinskog rata otoka Brača  također bi trebala dobiti svoje prostore, jer bi se do tada preseljenje službi HZZO-a u zgradi Lončarić u cijelosti trebalo izvršiti.

I ove godine u suradnji s Turističkom zajednicom napravljen je program Supetarskog kulturnog ljeta u cilju bolje i sadržajnije turističke ponude što se i do sada pokazalo kao vrlo važan segment u kvalitetnoj promociji Supetra ali i broju gostiju koji odabiru upravo naš grad kao svoje mjesto za odmor. Tome će svakako pridonijeti i nagrada  Turistički cvijet 1. mjesto u kategoriji od 3 000 do 10 000 stanovnika koju je Supetar krajem 2011. godine zaslužio  a što svakako dokazuje veliku brigu  Grada Supetra i Turističke zajednice za izgradnju i uređenje te izgled mjesta i razvoj svih segmenata turističke ponude Grada.

U proteklom se vremenu uvelike poboljšala učinkovitost gradskih službi, usprkos činjenici da nismo mogli zaposliti neophodne nove stručne djelatnike iz financijskih razloga, a osobno smatram da bez zapošljavanja novih djelatnika nije moguće ubrzati izradu urbanističkih planova.

Gradska uprava bi trebala postići još veću učinkovitost nakon primjene   nove sistematizacije radnih mjesta koja predviđa upošljavanje novog inženjera građevine ili arhitekture čime će se uvelike ojačati gradska stručna službe u dijelu prostornog planiranja. A planira se zaposliti i prometni komunalni redar. Kompletirana uprava bi sa punim radom trebala krenuti krajem mjeseca rujna 2012.

S obzirom na iznimno nepovoljne okolnosti u kojima se grad našao zbog problema naslijeđenih od nekoliko prošlih gradskih vlasti, naša je dužnost bila da sve snage usmjerimo prvenstveno prema mjerama gospodarskog oporavka i financijskoj konsolidaciji Grada.

U ovoj teškoj situaciji poduzete su mnoge mjere kako bi grad mogao funkcionirati u što više segmenata. Tako su smanjeni rashodi u svim segmentima - od tekućeg poslovanja do odgode nekih investicijskih projekata kao i smanjenja ukupne mase plaća gradskih službenika preko 30%. Istovremeno pokrenute su sve mjere za naplatu gradskih poreza ovrhama i drugim prisilnim mjerama, kako bi se u što većoj mjeri održala  likvidnost i  uravnoteženi proračun. Svakodnevno je  praćena naplata tekućih prihoda  i  kontrola rashoda, osobito materijalnih.

Osobita pažnja posvećena je postojećim sporovima i drugim pravnim postupcima čiji je broj sa 160 sveden na 75, a usprkos svemu uspjeli smo zasada obraniti  sredstva u visini od 2,5 miljuna Kuna.

STANJE U KOJEM SMO SADA NAŽALOST ZADRŽAT ĆE SE DO KRAJA 2014. KADA ĆEMO IZAĆI IZ VEĆINE SUDSKIH I FINANCIJSKIH PROBLEMA a do tada ćemo učiniti sve da Grad funkcionira što bolje i kvalitetnije, te da započetu projektnu dokumentaciju dovedemo do kraja i tako budemo spremni za ostvarenje planiranog razvoja grada i bolje budućnosti za sve njegove žitelje.  

Unatoč povremenim nesporazumima i različitim mišljenjima u vezi pojedinih gradskih problema, uvjeren sam da je cilj svih članova gradskog vijeća, kao i svih djelatnika gradske uprave - dobrobit našega grada i naših građana, a time i naša bolja budućnost. Uvjeren sam da je vizija razvoja grada Supetra  na kojoj radim uz  pomoć svojih  vrijednih suradnika i uz konzultacije mnogih vrsnih i dokazanih stručnjaka iz različitih područja - pravi put prema daljnjem razvoju Supetra kao grada za dobar život svih naših građana.

I na kraju svima čestitam Dan našega Grada i blagdan svetoga Petra i Pavla.

GRADONAČELNIK
Dinko Hržić

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.