vizual za epromet link

Ilustrativna fotografija nasilja nad ženama

U ponedjeljak, 22. travnja 2024., 11:00 – 13:00 sati, u Supetru će se održati tribina radnog naziva “Osnaživanje suradnje na suzbijanju nasilja nad ženama: Koje su potrebe žena žrtava nasilja i njihove djece, kako ih informirati o mogućnostima i vrstama pomoći”.

 

 

 

Grad Supetar je, odlukom Gradskog vijeća, na prijedlog gradonačelnice Ivane Marković postao jedan od desetak hrvatskih gradova koji je usvojio rezoluciju o proglašenju svoga teritorija sigurnim mjestom za žene.

Ovim dokumentom, utemeljenim na desetak povelja i konvencija UN-a i Europske unije, Grad Supetar obvezuje se na aktivan rad na provođenju javnih politika kojima se jamči sigurnost žena uz osudu svakog rodno uvjetovanog nasilja.

Rezolucija koja nosi taj naziv obvezuje Grad Supetar na donošenje i aktivno provođenje niza mjera kojima bi cilj bio dodatno zaštiti žene od nasilja, aktivno i promptno raditi na uvođenju javnih politika kojima se jamči sigurnost žena uz istovremenu beziznimnu osudu svakog oblika rodno uvjetovanog nasilja uz osiguranje potpune i ravnopravne uključenosti žena u te procese, osigurati izravan i neprekidan pristup specijaliziranim, sigurnim i sveobuhvatnim uslugama potpore za žrtve rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje u obitelji i seksualno nasilje, osigurati brzu reakciju nadležnih tijela u svrhu evidentiranja slučajeva rodno uvjetovanog nasilja bez ikakve diskriminacije uz definiranje i osiguranje mjera za djelotvornu i hitnu zaštitu žrtava i njihove djece te ostalo koje će osigurat veći stupanj zaštite i sigurnosti za život žene u zajednici.

Čak 31 % žena u Europi doživjelo je fizičko nasilje, 5 % ih je silovano u zemljama Europske unije, a oko 50 žena svaki tjedan izgubi život u rodno uvjetovanom nasilju, dok 43 % žena je doživjelo neki oblik psihološkog nasilja od strane intimnog partnera, pri čemu se procjenjuje da se nasilje i dalje u velikoj mjeri ne prijavljuje. Žene doživljavaju nasilje ili uznemiravanje i na radnom mjestu, a poraslo je i nasilje na internetu, pogotovo prema mladim ženama i ženama u javnom životu. Nasilje nad ženama, djevojkama i djevojčicama još uvijek je jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava i krajnje vrijeme je da učinimo sve što je u našoj moći da to promijenimo.

Kako smo i najavili u trenutku donošenja ove Rezolucije, Grad Supetar će navedenim ciljevima Rezolucije dati svoj doprinos kroz osiguranje edukacija koje će za cilj imati osnažiti i unaprijediti položaj žena u društvu i u poslovnom svijetu. Grad će u suradnji sa specijaliziranim ustanovama osigurati javne tribine, edukacije i individualna savjetovanja i potporu za žrtve rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje u obitelji i seksualno nasilje.

Prva jedna od takvih akcija i tribina održati će se u ponedjeljak, 22. travnja 2024., 11:00 – 13:00 sati, Vatrogasni dom, Žedno Drage 43, Supetar radnog naziva “Osnaživanje suradnje na suzbijanju nasilja nad ženama: Koje su potrebe žena žrtava nasilja i njihove djece, kako ih informirati o mogućnostima i vrstama pomoći”

Sastanak predstavnica i predstavnika lokalnih vlasti, organizacija, institucija i privatnog sektora na otoku Braču ima za cilj da se svi predstavnici/e institucija i organizacija civilnog društva okupe kako bi se promoviralo načelo nulte tolerancije za nasilje nad ženama te dogovorile aktivnosti kojima bi se ovo načelo pretvorilo u konkretne aktivnosti.
S obzirom na poražavajuće činjenice da je više od polovice žena u Europskoj uniji doživjelo seksualno uznemiravanje, te da je svaka treća žena bila žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja, nužno je doprinijeti suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama pretvaranjem svih područja u sigurna mjesta za žene. Stoga, preuzimajući dobre primjere Europske kampanje #SafePlace4Women, općine, gradovi i regije mogu postati sigurna mjesta za žene.

Budući da je borba protiv rodno uvjetovanog nasilja u EU-u odgovornost svih nas koja iziskuje zajedničke napore i djelovanje na svim razinama vlasti, prije svega lokalnih i regionalnih vlasti, koje u tome imaju ključnu ulogu jer su najbliže građanima i građankama.

Program je u prvitku ove obavijesti.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.