Ilustracija kompostera za bio otpad

Grad Supetar objavljuje Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje.

 

Biootpad čini čak 40% prosječne kante za otpad. Kompostirajte i stvorite gnojivo za svoje biljke te time smanjite količinu otpada u svojoj kanti, a samim tim i u kućanstvu.

Kompostiranje je prirodni proces kojim se uz pomoć mikroorganizama biootpad pretvara u kompost, gnojivo – hranu za biljke. Kompostiranje je jedan od najvažnijih prirodnih procesa u službi smanjivanja količine otpada. Naime, prosječan sastav kućnog otpada ukazuje da se čak trećina takvog otpada može reciklirati na ovaj način. Dakle, ako prosječno kućanstvo proizvede 3 kg otpada na dan, 1 kg otpada se može kompostirati, odnosno tijekom godine možemo preraditi više od 300 kg otpada. Na ovaj način biootpad postaje korisna sirovina, a ne problematično „smeće“. Kućno kompostiranje je jedan od ekološki najprihvatljivijih načina smanjivanja količine otpada.

Cijeli postupak: nastanak otpada – recikliranje – ponovna upotreba odvija se na jednom mjestu. Na taj način ne troše se energija i resuri za njegov prijevoz, preradu i primjenu, već se to obavlja kod kuće.
Planom gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje od 2017. do 2022. godine kao jedna od mjera gospodarenja otpadom na području Grada Supetra je definirana i mjera: Kućno kompostiranje (Poticanje kućnog kompostiranja-nabava kućnih kompostera).

U Planu sprječavanja nastanka otpada kao i u cijelom Planu gospodarenja otpadom RH jedne od važnijih mjera su sprječavanje nastanka biootpada i odvojeno sakupljanje biootpada u svrhu oporabe. Kao jedna od mjera za sprječavanje nastanka biootpada definirano je i poticanje kućnog kompostiranja. Cilj je postići da kućanstva odvajaju biootpad od ostalog kućnog (komunalnog) otpada odlaganjem u spremnike za biootpad, te da kompostiranjem u vlastitim komposterima ili u vlastitom vrtu smanje ukupnu količinu proizvedenog biootpada.

Sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, na području RH provedbom kompostiranja kod kuće moguće je količinu biootpada smanjiti do 90.000 t godišnje.
Da bi se taj cilj postigao Planom gospodarenja otpadom Grada Supetra predviđeno je do 2022. osigurati kompostiranje kod kuće godišnje količine od 175 tona, pa bi uz proizvedenu godišnju količinu biootpada od oko 624kg po kućanstvu, trebalo obuhvatiti najmanje 280 kućanstava.

U tu svrhu Grad Supetar uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio je 300 komada kompostera za kućno kompostiranje koje dodjeljuje građanima putem Javnog poziva kojeg uz pripadajuću Odluku i kratkim Uputama za kompostiranje možete preuzeti i pročitati u privitku ove obavijesti.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.