vizual za epromet link

Slika logotipa Ministarstva kulture RH

Ministarstvo kulture i medija obavještava sve potencijalne prijavitelje da je raspisan „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu“ s rokom prijave od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

 

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

I.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

 

II.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija, uvrstit će se programi:

- redovne djelatnosti udruga u kulturi,
- dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
- glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
- kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
- vizualnih umjetnosti,
- inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- monografija iz područja kulture i umjetnosti,
- potpore izdavanju knjiga,
- potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,
- izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,
- književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,
- književnih programa u knjižarama,
- knjižnične djelatnosti,
- muzejske djelatnosti,
- zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
- zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
- zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
- zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
- zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara,
- digitalizacije kulturne baštine,
- gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,
- međunarodne kulturne suradnje.

III.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, svi prijavitelji se upućuju da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje, a posebno:

predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje,

planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,

u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi premijernih naslova, koprodukcija i razmjena,

u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja,

održavaju programe na otvorenom i/ili u prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,

osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,

što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,

ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju,

prijavitelje programa međunarodne kulturne suradnje se upućuje dostaviti prijedloge koje je moguće provesti, imajući u vidu bitno ograničenu mogućnost mobilnosti umjetnika i profesionalaca, uz potvrde obiju strana o mogućnosti provedbe predloženog programa.

 

IV.

U okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu raspisat će se posebni javni pozivi za:

otkup knjiga za narodne knjižnice,

poticanje književnoga stvaralaštva,

dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga i prevoditeljskog stvaralaštva u protekloj godini,

programe promidžbe knjige i čitanja,

ogledne prijevode djela hrvatskih autora,

poticanje glazbenoga i dramskog stvaralaštva,

poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika,

poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama,

program Ruksak (pun) kulture,

programe koji potiču razvoj publike u kulturi,

programe koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

 

Prema potrebi te ovisno u razvoju epidemiološke situacije, tijekom godine raspisat će se i posebni sektorski ad hoc natječaji.
Dinamika objave i rokovi za navedene posebne javne pozive bit će naknadno objavljeni.

V.

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

VI.

Prijave se podnose u razdoblju od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2021. godini prijavljuju se u roku od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine te tijekom 2021. godine, s time da se odluke o financiranju pristiglih prijava u 2021. godini donose kvartalno do iskorištenja sredstava.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Poziva, uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu.

 

Pregled natječajne dokumentacije

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.