vizual za epromet link

Objavljujemo dokumentaciju za nadmetanje u cilju modernizacije javne rasvjete na području Grada Supetra.

Predmet nabave je nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete u Gradu Supetru primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Napominje se da je cilj ovog projekta energetska učinkovitost (smanjenje potrošnje električne energije), uz zadovoljenje svih svjetlotehničkih normi zbog sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu te smanjenje emisije CO2 i drugih onečišćujućih tvari u okoliš.

Evidencijski broj nabave: E-VV 01/14.

Ponuda se predaje u izvorniku u jednom primjerku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja, GRAD SUPETAR, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5 - poštom preporučeno ili osobnom dostavom u prostorije protokola naručitelja.

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:
Naziv i adresa ponuditelja ili zajednice ponuditelja
Evidencijski broj nabave
Naziv predmeta nabave i naznaka „ne otvaraj“: („Nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete u Gradu Supetru primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja – ne otvaraj“).

Rok za dostavu ponuda je 30. svibnja 2014. godine (petak) do 10:30 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.