vizual za epromet link

Marijana Šemanović ponovno je izabrana za direktoricu Komunalnog društva GRAD d.o.o.

Nadzorni odbor Komunalnog društva GRAD d.o.o. je na svojoj 23. sjednici, održanoj 30. travnja 2020. godine, sukladno Izjavi o osnivanju Društva, donio Odluku o reimenovanju Marijane Šemanović, mag.oec.univ.spec.oec. za direktoricu Komunalnog društva GRAD d.o.o. u narednom mandatnom razdoblju od 5 godina počevši od 12. svibnja 2020. godine.

Marijana Šemanović uspješno je vodila Komunalno društvo GRAD d.o.o. u proteklom mandatnom rauzdoblju. Društvo je povećalo svoje prihode sa cca. 9 mil. kn u 2015. godini na cca. 11 mil kn u 2019. godini, poslujući u svim poslovnim godinama mandata s financijskom dobiti.

Treba napomenuti kako je u tom periodu Društvo proširilo svoju djelatnost te dobilo i na upravljanje školsku-sportsku dvoranu,  moderniziralo i uredilo gradsku ribarnicu, uvelo automatizirani sustav naplate parkirališta te među prvima na jugu Republike Hrvatske uvelo i novi sustav prikupljanja i odvoza otpada „sa kućnog praga“, a sve to uz minimalno povećanje broja zaposlenih u odnosu na razdoblje s početka proteklog mandata.

Marijana Šemanović je rođena 1987. godine u Supetru. Završila je preddiplomski i diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Ove godine je također završila i Specijalistički poslijediplomski studij, obranivši Završni rad na temu Gospodarenja otpadom na otoku Braču, a trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Splitu sa područjem užeg znanstvenog istraživanja specifičnosti otoka i utjecaja istih na socioekonoske aspekte života.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.