vizual za epromet link

Upoznajte se sa radom Partnerskog vijeća, savjetodavnog tijela Grada Supetra čiji je zadatak definiranja strateških ciljeva I prioriteta održivog društveno-gospodarskog razvoja Grada.

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSKO VIJEĆE

Partnersko vijeće sudjeluje u svim fazama izrade i provedbe Plana razvoja Grada Supetra za razdoblje 2015.-2020.godine, u skladu sa strateškim dokumentima viših razina. 

Odlukom o izradi Plana razvoja Grada Supetra za razdoblje 2015. – 2020. godine (Službeni glasnik Grada Supetra br. 23/14, od 12.11.2014.), člankom 2. navedene određeno je da će gradonačelnica osnovati Radnu skupinu i Partnersko vijeće, te je tim slijedom osnovana Radna skupina a  dana 04.ožujka 2015 godine,  u sali Gradske vijećnice u Supetru je održana i prva osnivajuća sjednica Partnerskog vijeća za  izradu navedenog strateškog dokumenta.

PRVA - OSNIVAČKA SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA

Dan 04. ožujka 2015. godine održana je, u Gradskoj vijećnici, osnivajuća sjednica Partnerskog vijeća za izradu strateškog dokumenta "Plan razvoja Grada Supetra za razdoblje 2015.-2020. godine".

Na početku sjednice gradonačelnica Ivana Marković, u uvodnoj riječi naglasila je važnost ovog sastanka u kontekstu razvoja grada, upoznavši prisutne sa dnevnim redom Sjednice u čijem je fokusu bilo osnivanje spomenutog Vijeća i usvajanje Poslovnika o radu istog. Predočila je i  pripremne korake poduzete za proces izrade razvojnog dokumenta. Ovom prilikom je objašnjena uloga Grada kao nositelja i izvršitelja izrade strateškog dokumenta, uloga Radne skupine i uloga Partnerskog vijeća. Temeljno polazište je princip partnerstva- suradnja jedinice lokalne samouprave i lokalne zajednice. Iz tog razloga su i članovi Partnerskog vijeća upravo predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora.

Pročelnik Grada Supetra, Ivica Blažević , koji je i član Radne skupine, objasnio je zakonodavni okvir izrade strateškog dokumenta, temeljno polazište su  Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske i Zakon o regionalnom razvoju. Vrlo važna je i usklađenost sa Razvojnom strategijom Splitsko-dalmatinske županije, itd. U nastavku sjednice dan je općeniti uvod o strateškom planiranju razvoja, razinama planiranja razvoja, hijerarhijskoj pozadini istog u odnosu na EU, nacionalni, regionalni i lokalni razvojni okvir.

Osobito je naglašeno kako se u izradu Plana razvoja kreće prethodnim sagledavanjem postojeće slike našeg grada, odnosno osnovnom analizom, koja bi nam trebala dati novi pogled na "staro"- ono što već znamo i ukazati na poveznice između raličitih sektora ili područja djelovanja i međusobnu ovisnost tih informacija na temelju kojih će biti odrađena SWOT analiza. Ovo je prilika da sagledamo koje su naše snage, slabosti, prilike i prijetnje.

Specifičnost Grada Supetra ogleda se u činjenici kako se isti sastoji od četri naselja- Splitska, Mirca, Škrip i Supetar i samim time treba sagledati i razvojne potrebe svih.

Na sjednici je predstavljena metodologija izrade strateškog dokumenta a ista inzistira na uključenosti i informiranosti svih dionika. Ključan je interdisciplinarni pristup utemeljen na uvjerenju kako tradicionalne discipline pojedinačno nisu u mogućnosti riješiti određene ključne probleme, te je upravo ovo prilika za demostraciju osobnih znanja, utjecaja i mogućnosti, uz konkretnu aktivnost predstavnika različitih sektora u rješavanju problematike, odnosno usmjeravanju razvoja zajednice.

Ovo tijelo je, uz planirano anketiranje građana, ključno za usvajanje razvojne Vizije Grada Supetra u čemu je obavezno slijediti i smjernice zadane strateškim dokumentima višeg hijerarhijskog nivoa.

Iako Sjednici nisu nazočili svi imenovani Zaključkom gradnačelnice članovi Partnerskog vijeća, pismenim putem ispričavši se  drugim službenim obvezama a u pojedinim slučajevima čak i protokolarnim imenovanjem zamjenika, svi članovi su upoznati sa Poslovnikom o radu, te je isti usvojen jednoglasno od strane prisutnih. Od ukupnog broja 40 imenovanih članova, na Sjednici je bilo prisutno 27 člana.

Proces izrade je dugotrajan i vremena za aktivno učešće članova uvijek ima, također isti će i biti članovima budućih tematskih skupina koje će za cilj imati adresiranje određenih pitanja razvoja grada.

Istaknuta je činjenica kako na području Grada već postoji ogromna aktivnost koja pridonosi njegovom razvoju u svim sektorima, te kako je bitno toj aktivnosti dati jedno strateško uporište, odnosno usmjeriti daljni razvoj kroz suradnju što bi dugoročno rezultiralo olakšavanjem rada svima. Samim time proces izrade ovog dokumenta nikako nije pravocrtan, već  će raditi na tome da postojeće poveže u plansku cjelinu. Grad Supetar je  ponosan na aktivnosti građana i drugih osoba koje su na bitno egzistencijalan način vezani za Grad i raznih oblika udruženja koje daju svoj doprinos kulturi, sportu, promociji grada, volonterskom i humanitarnom duhu, kao i  na tvrtke, obrte i institucije koji djeluju svim područjima života u zajednici.

Razvoj zajednice upravo počiva na temeljima osobnog doprinosa njegovih dionika, a ostvarenom komunikacijom između JLS i lokalne zajednice ostvaruje se prostor za komunikaciju, razumjevanje, suradnju i zajedničko djelovanje u smislu razvoja grada. Pokretanjem izrade ovog dokumenta, ovom mjerom, Grad Supetar svjesno ulaže napor u razvoj grada- bitno je "mapirati" naš put dugoročno i odlučiti što ćemo zajedno postići, te kreirati poticajno okruženje u smislu privlačenja investicija i fondova iz različitih izvora.

U privitku se nalaze Zapisnik sa 1. sjednice Partnerskog vijeća, sve prezentacije održane na sjednici i usvojeni Poslovnik o radu Partnerskog vijeća.

DRUGA SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA

Dana 28.lipnja 2016 sa početkom u 18:00 sati održana je druga sjednica Partnerskog vijeća na kojoj su predstavljene poduzete radnje, prijedlog SWOT analize te prijedlog razvojne vizije.

Odlukom o izradi Plana razvoja Grada Supetra za razdoblje 2015. – 2020. godine (Službeni glasnik Grada Supetra br. 23/14, od 12.11.2014.). člankom 2. navedene je određeno da će gradonačelnica osnovati Radnu skupinu i Partnersko vijeće, te je tim slijedom osnovana Radna skupina od djelatnika Gradske uprave, potom  Odlukom gradonačelnice imenovano 42 osobe, predstavnika različitih sektora, za članove Partnerskog vijeća radi savjetovanja i sudjelovanja u izradi strateškog dokumenta.

U privitku se nalaze zapisnik i prezentacija sa predmetne sjednice

 
SASTANAK VEZAN ZA IZRADU STRATEŠKOG DOKUMENTA

Dana 12.siječnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Supetra, s početkom u 09.00 sati održan je sedmi sastanak vezan za  izradu strateškog dokumenta „Plan razvoja Grada Supetra“.
Na sastanku je donesen zaključak kako je s ovim izrađena  nacrtna verzija kompletnog strateškog dokumenta, te da se isti prvo pošalje na uvid članovima Partnerskog vijeća putem e-maila, te potom ukratko prezentira na sljedećoj sjednici Partnerskog vijeća u cilju usvajanja istog.

TREĆA SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA

Dana 13. ožujka 2017. godine sa početkom u 11:00 sati održana je treća sjednica Partnerskog vijeća .  Članovima Partnerskog vijeća prezentirane su informacije o procesu nastanka, smjer djelovanja, vizija te konačni ciljevi Plana. Samo usvajanje dokumenta odgođeno je u skladu s rezultatima rasprave i termin nastavka održavanja sjednice je 24. ožujka 2017. g. u 11:00 u sali Gradske vijećnice.

U privitku se nalaze zapisnik, potpisna lista i prezentacija sa predmetne sjednice.

 

TREĆA SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA - NASTAVAK

Na nastavku 3. sjednice Partnerskog vijeća, održanoj dana  24. ožujka 2017. godine nastavno na rezultat prethodne rasprave i usklađeno s člankom 12. Poslovnika o radu Partnerskog vijeća jednoglasno je usvojen „Plan razvoja Grada Supetra za razdoblje 2015.-2020. godine“. U tijeku je priprema za predstavljanje usvojenog nacrta  „Plan razvoja Grada Supetra za razdoblje do 2020.godine“  na sjednici Gradskog vijeća.

U privitku se nalaze zapisnik i potpisna lista sjednice.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.