vizual za epromet link

Plan razvoja Grada Supetra do 2020.

Svjesni razvojnih potencijala koje grad Supetar ima, koncem 2014.godine, pokrenuli smo proces izrade strateškog dokumenta“Plan razvoja Grada Supetra do 2020.“ kojem je najveći izazov stvoriti preduvjete za razvoj grada što možemo učiniti jedino ako povećamo efikasnost i stavimo u funkciju sve raspoložive resurse koje posjedujemo a takav pristup zahtjeva strateško promišljanje i konsenzus svih sudionika kod definiranja pravaca razvoja što bi, u konačnici, rezultiralo zajedničkom vizijom i konkretnim radom na razvoju grada kroz brojne projekte.

Uz definiranje razvojnih pravaca naše lokalne zajednice navedeni strateški dokument je i osnovna za povlačenje sredstava iz fondova EU i isti mora biti usklađen sa politikom i strateškim smjernicama regionalnog i ruralnog razvoja na razini EU, RH i naše Županije. Izvršitelj ove aktivnosti je sam Grad Supetar. Proces izrade strateškog dokumenta je dugotrajan uz poštivanje zadane metodologije rada koja počiva na nekoliko pristupa od čega je prvo načelo partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora.

Odrađeno:

  • Osnovana Radna skupina od djelatnika Gradske uprave,
  • Dana 04.ožujka u Gradskoj vijećnici osnovano je Partnersko vijeće za savjetovanje i sudjelovanje u izradi strateškog dokumenta koje broji 42 člana i sastoji se od predstavnika različitih sektora,
  • U tijeku je izrada prvog dijela Plana, osnovne analize, koja se temelji na istraživačkom i analitičkom pristupu. Proces, uz prikupljanje i obradu podataka, obuhvaća intervjue sa predstavnicima različitih sektora života u gradu te planira anketiranje građana i poslovnih subjekta na području grada, rad fokus grupa na određene teme što će omogućiti kvalitetnu ocjenu sadašnjeg stanja grada, kao i definirati mogućnosti za razvoj grada (SWOT). Analitički dio daje osnovu za daljnje utvrđivanu vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera razvoja.

Navedene aktivnosti su predviđene za jesen 2015.godine.

Strategija razvoja turizma

Grad Supetar i TZG su u siječnju 2015.godine pokrenuli izradu sektorskog strateškog dokumenta “Strategije razvoja turizma Grada Supetra za razdoblje 2015. – 2020. Godine” i isti zadatak povjeren je Institutu za turizam koji je jedini znanstveni javni institut u Hrvatskoj specijaliziran za istraživanje i konzalting u turizmu. Grad Supetar i TZG svakako nastankom ovog strateškog dokumenta žele usvojiti integrirani pristup turističkom razvoju i upravljanju koji uvažava razvojne aspekte poduzeća, turističke destinacije i nacionalnu turističku politiku, te kroz definirane turističke aktivnosti sudjelovati u konkurentnosti hrvatskog turizma utemeljenoj na postulatima razvoja i zajedničke vizije. Radi ekonomičnosti se rad na oba strateška dokumenta isprepleće i umrežava čime se sprječava rasipanje sredstava i ponavljanje određenih aktivnosti.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.