vizual za epromet link

Natječaj - ilustracija

Grad Supetar raspisuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra za 2023. godinu koje provode udruge.

 

 

 

 

 

Prioriteti za dodjelu sredstava su aktivnosti kojima se pospješuje realizacija općeg i specifičnih ciljeva po područjima, kako slijedi:

1. Socijalna skrb, zaštita zdravlja, razvoj civilnog društva.

2. Kultura i tehnička kultura

 Tekst objave natječaja možete preuzeti ovdje a upute za prijavitelje ovdje.

Da bi se prijava programa/projekta udruge mogla razmatrati i odobriti, predlagatelj mora podnijeti prijavu na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti na linkovima kojio slijede:

1. Opisni obrazac za programe/projekte od interesa za opće dobro – OPO

2. Obrazac Proračuna za programe/projekte od interesa za opće dobro – OPR

3. Izjavu (od osobe ovlaštene za zastupanje) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (Prilog 3)

4. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (Prilog 4).

 

Uz gore navedene obrasce, obvezna je sljedeća dokumentacija:

1. Popis članova udruge;

2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja(preslika);

3. Financijski izvještaj udruge i to:

a) za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF), Bilancu (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu,

b) za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (obrazac G-PR-IZ-NPF)

 

Rok za dostavu prijava:

30 dana od dana objave na službenim stranicama Grada

Na adresu:

Grad Supetar
Vlačica 5
21400 Supetar

Uz naznaku:

„Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra za 2024. godinu koje provode udruge – ne otvaraj“ u zatvorenoj omotnici neovisno na koji način se dostavljaju (poštom ili osobno).“

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.