vizual za epromet link

Sukladno članku. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi Grad supetar objavljuje Poziv za dostavu ponude za Izradu konzervatorske podloge zaštićene jezgre Škripa.



Područje zaštićene povijesne cjeline naselja Škripa obuhvaća „zonu stroge zaštite“ površine otprilike 6,8 ha te „zonu umjerene zaštite“ površine otprilike 8,2 ha.
Površine su izračunate prema dostupnom grafičkom prilogu Prostornog plana uređenja Grada Supetra pa su moguća manja odstupanja površine u odnosu na službeno utvrđene granice.
Konzervatorska podloga obuhvaćala bi obradu povijesnog razvoja zaštićene povijesne cjeline Škripa, evidenciju zaštićenih kulturnih dobara u području obuhvata i stanje njihove pravne zaštite; analizu stanja, valorizaciju i sustav mjera zaštite za sve građevine i javne prostore u području obuhvata s pojedinačnim identifikacijskim karticama građevina.

Evidencijski broj nabave: E-BV  61/16.
Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Sve dokumente ovog Poziva možete pročitati ili pruzeti u privitku.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.