vizual za epromet link

Ilustracija javne nabave

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postuku javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnim radovima za izvođenje radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i sanaciji divljeg odlagališta otpada na kat.čest.zem. 646 i 1420 k.o. Splitska i kat.čest.zem. 759/2, 759/3, 759/4, 759/6, 759/13 i 1309 k.o. Škrip. 

 

 

Obavijest o nadmetnaju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, oznaka: 2022/S OF2-0033414 dana 23.08.2022. godine.

Evidencijski broj nabave: E-MV 01/22.

Dokumentaciju o nabavi sa svim prilozima možete preuzeti na slijedećim linkovima:

 

- DOKUMENTACIJA O NABAVI - sanacija divljeg odlagališta otpada kod Škripa - 06072022

- PRILOG I. Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području Grada Supetra

- PRILOG II. Ponudbeni troškovnik - Izvođenje radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš na području Grada Supetra

- Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

- PRILOG IV. Ponuditeljeva izjava o nekažnjavanju

- PRILOG V. ponuditeljeva izjava o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora

- PRILOG VI. Ponuditeljeva izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka uz jamstvenom roku

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.