vizual za epromet link

Odgovori na vijećnička pitanja Marijete Arnerić, vijećnice HSS-a (u ime kluba vijećnika HDZ/HSS) postavljeno na Aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća od 7.9.2017. godine.

 

 

 

 


Pitanje broj 1
Marijeta Arnerić, vijećnica HSS-a (u ime kluba vijećnika HDZ/HSS):


Prije nego uputim pitanje, želim zahvaliti gradonačelnici što je mom zahtjevu sa zadnje sjednice ovog vijeća udovoljeno na način da su se na službenim web stranicama Grada objavila financijska izvješća za 2016. i da je konačno građanima a i nama vijećnicima omogućen uvid u financijsko stanje Grada u formi i sadržaju kako to propisuje Zakon.

Iz objavljenih izvješća razvidno je da ukupne obveze Grada Supetra na dan 31.12.2016. iznose 14.862.524 kn (skoro 15.000.000 kn) od čega su dospjele obveze 12.990.398 kn (skoro 13.000.000 kn).  Riječ je, dakle, o približno 2.000.000 eura.

U podacima o prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazan je manjak u iznosu od 8.706.363 kn. U prethodnoj 2015. godini manjak je iznosio 6.993.111 kn, dakle u 2016. veći je za 24,5%.

Ne treba biti financijski analitičar kako bi se zaključilo da je manjak rezultat nerealnog planiranja. Nerealno planiranje rezultira nerealnim trošenjem. Skoro svi planovi gradskog proračuna Grada Supetra u zadnje 4 godine bi u prvoj izradi iznosili cca 50.000.000 kn, a izvršenja istih na kraju godine, cca do 25.000.000 kn. Duplo manje. A onda ne čudi stanje ukupnih obveza iznosu od skoro 15.000.000 kn.

Iz svega iznijetog nameću se pitanja da li je u tijeku 2017. došlo do smanjena obveza prema dobavljačima iz 2016., a da pritom u 2017. nisu povećane obveze u odnosu na 2016.  a kako se nalazimo pred zadnjim kvartalom tekuće godine, i vrlo brzo će na dnevni red doći prijedlog usvajanja plana proračuna za 2018.  a da bi o njemu odgovorno i meritorno odlučivali trebali bi već sad svi mi imati uvid u stanje i obveza i potraživanja u tijeku ove godine sa prenesnim saldima iz 2016.,  zato za sljedeću sjednicu gradskog vijeća od Službe za proračun i financije Grada Supetra umoljavam financijsko stanje Grada Supetra na dan 30.9.2017. u pismenoj formi na sljedeći način:

a) putem izvješća Računa prihoda i Rashoda i Razlike (višak/manjak) odnosno ukupno poslovni prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi poslovanja za nabavu nefinancijske imovine te razlika višak/manjak

b) putem izvješća o stanju ukupnih (dospjelih i nedospjelih) obveza i potraživanja, te posebno i stanje sa analitikom najvećih dužnika i vjerovnika  (iznad 100.000 kn) kao i spornih i zastarjelih potraživanja (također dospjelih i nedospjelih).  

Naglašavam da forma izvještaja nije bitna.  Može biti i u formi tromjesečnih izvještaja koji se predaju Državnom uredu za reviziju za dio traženih podataka, a za stanje obveza i potraživanja mogu poslužiti excel tablice.

Ukoliko bi se sljedeća sjednica vijeća zakazala najkasnije do 7.listopada 2017., onda bi traženi izvještaj trebao glasiti na dan 31.8.2017.

 

ODGOVOR:
Odgovor na vijećničko pitanje možete pročitati ili preuzeti u privitku 1.

***

 

 

Pitanje broj 2.
Marijeta Arnerić, vijećnica HSS-a (u ime kluba vijećnika HDZ/HSS):


Prijedlog predsjednici vijeća za točku dnevnog reda za sljedeće vijeće  a u svezi sa sufinanciranjem nabave udžbenika

Ovim putem, temeljem Poslovnika  o radu Gradskog vijeća Grada Supetra podnosim u ime vijećnika kluba HDZ/HSS prijedlog da se što prije sazove sjednica gradskog vijeća, može i izvanredna, a radi donošenja


ODLUKE

o ostvarivanju prava na pomoć i isplatu jednokratne gotovinske novčane naknade za kupnju školskih udžbenika


na način da će Grad Supetar  u školskoj godini 2017./2018. dodijeliti financijsku pomoć - jednokratnu gotovinsku novčanu naknadu za kupnju školskih udžbenika, roditeljima i skrbnicima učenika osnovnih škola od 2. do 8. razreda s prebivalištem na području Grada Supetra te učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Supetra.

Naime, financijsku pomoć za kupnju udžbenika roditeljima i skrbnicima učenika osnovnih škola 1. razreda s prebivalištem na području Grada Supetra osigurat će Splitsko-dalmatinska županija u skladu sa svojim aktima, te se na njih ne odnose odredbe ove Odluke.

1.) Roditelji i skrbnici učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Supetra, koji pravo na novčanu naknadu za kupnju obveznih udžbenika ostvaruju po drugoj osnovi u iznosu manjem od utvrđenog, imaju pravo na nadoknadu razlike do utvrđenog iznosa za obvezne udžbenike.

2.)  Grad Supetar će sufinancirati kupnju školskih udžbenika u školskoj godini 2017/2018, te dodijeliti financijsku pomoć - jednokratnu gotovinsku novčanu naknadu, roditeljima i skrbnicima učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Supetra, kojima prihod po članu obitelji ne prelazi 1.200,oo kuna mjesečno, odnosno 1.500,oo kuna mjesečno za učenike iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi. Ova pomoć isplaćivat će se na temelju Odluke Socijalnog vijeća.

Zadužuju se gradske službe, upravni odjeli da saznaju podatak o broju upisanih učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole kao i upisanih učenika u srednjim školama sa područja Grada Supetra, kako bi se izračunala potrebna sredstva koja bi se osigurala putem 2. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2017.

Sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za financiranje i sufinanciranje kupnje udžbenika učenicima od 2. do 8. razreda osnovnih škola osigurala bi se u  Proračunu Grada Supetra – Program Školstvo, a za učenike srednjih škola u Programu Socijalna skrb  

Prosječne cijena udžbenika:

1)      za drugi razred osnovne škole 600,oo kuna,
2)      za treći razred osnovne škole 601,oo kuna,
3)      za četvrti razred osnovne škole 616,oo kuna,
4)      za peti razred osnovne škole 1136,oo kuna,
5)      za šesti razred osnovne škole 1190,oo kuna,
6)      za sedmi razred osnovne škole 1273,oo kuna,
7)      za osmi razred osnovne škole 1273,oo kuna.

Prijedlog našeg kluba je da se u cijelosti ( 100% ) osiguraju sredstva u rebalansu proračuna i za osnovoškolce i srednjoškolce, ukoliko nema dovoljno prostora za 100%,može i 70%.

 

ODGOVOR:
Grad Supetar će planirati kupnju i sufinanciranje knjiga temeljem financijskih i proračunskih mogućnosti proračuna.

***

 

 

 

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Privitak-1.pdf)Privitak-1.pdf
Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.