U tijeku je izrada Konzervatorske podloge naselja Supetar u svrhu savjetovanja sa javnošću Grad Supetar objavljuje dokumentaciju vezanu za istu.

 

 

 

 

 Izrada Konzervatorske podloge naselja Supetar obuhvaća obradu povijesnog razvoja povijesne cjeline u granicama zaštite na području Grada Supetra, evidenciju zaštićenih kulturnih dobara u području obuhvata i stanje njihove pravne zaštite; analizu stanja, valorizaciju i sustav mjera zaštite s pojedinačnim identifikacijskim karticama građevina, izradu grafičke analize i identifikacijskih kartica pojedinih građevina u skladu sa zadnjim Rješenjem Ministarstva Kulture Klasa: UP/I 612-08/11-06/0754, URBROJ: 532-04-01-01/6-12-1 od 20. kolovoza 2012.g. za zonu stroge zaštite (zonu A) i zonu "Tržnice" u Supetru.

Za zonu umjerene zaštite (zona B) dane su opće smjernice, a za pojedinačno zaštićena kulturna dobra na području grada Supetra izrađene su pojedinačne identifikacijske kartice.

Prijedlog Konzervatorske podloge naselja Supetar izrađen je u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i možete ga preuzeti i pročitati ovdje a dostupan je na uvid i u prostorijama Grada.

banner knjižnica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.