Novosti grada

  • 1
  • 2
  • 3
Preth Sljed
Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se n…

28-03-2017 Javni pozivi i natječaji

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest da dostave podatke o njihovim lokacijama te procjeni količine...

Više
Davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

22-03-2017 Javni pozivi i natječaji

Grad Supetar objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Supetra za...

Više
Plan upravljanja pomorskim dobrom

Plan upravljanja pomorskim dobrom

19-03-2017 Novosti

Na temelju članka 46. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09., 04/13., 03/14., 19/15.) i članka 5. Uredbe...

Više

Prognoza vremena

banner

"Supetar je odista mjesto za idealan odmor... ljupko sunce pred kojim se plavi žal stidljivo razgaljuje kao bezazlena nevinost djevojke... a uvečer, mir je dubok...u srcu te škrte zemlje i nezahvalnog kamena, ima neki trenutak visoke i strasne domaće poezije neki vrutak ljepote na kojemu bi se trebalo zaustaviti..." - Tin Ujević 1929.

Javna nabava i savjetovanja s javnošću

  • 1
  • 2
  • 3
Preth Sljed
Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova

Poziv na dostavu ponude za izvođenje rad…

14-03-2017 Posjeta:381 Javna nabava

Grad Supetar objavljuje Poziv za izvođenje radova na izgradnji komunalne infrastrukture – javne rasvjete...

Više
Školska-sportska dvorana - prijedlog izmjene općih akata

Školska-sportska dvorana - prijedlog izm…

03-03-2017 Posjeta:582 Savjetovanja s javnošću

Komunalno društvo Grad d.o.o. na svjetovanje s javnošću dalo je Nacrt Cjenika usluga Školske...

Više
Javni poziv za izgradnju javne rasvjete

Javni poziv za izgradnju javne rasvjete

10-02-2017 Posjeta:358 Javna nabava

Grad supetar objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave u cilju sklapanja...

Više
Javni poziv za uređenje dječjeg igrališta

Javni poziv za uređenje dječjeg igrališt…

07-02-2017 Posjeta:636 Javna nabava

Grad Supetar objavljuje Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova na uređenju dječjeg igrališta...

Više
Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Supetra

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama…

23-01-2017 Posjeta:85 Savjetovanja s javnošću

Grad supetar u svrhu savjetovanja sa javnošću objavljuje Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama...

Više
Dopuna odluke o obavljanju autotaksi prijevoza osoba

Dopuna odluke o obavljanju autotaksi pri…

17-01-2017 Posjeta:706 Savjetovanja s javnošću

Gradonačelnica Grada Supetra objavila je Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju...

Više