Novosti grada

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja

20-02-2018 Javni pozivi i natječaji

Grad Supetar objavljuje Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Više

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na oko…

13-02-2018 Novosti

Grad Supetar donsoi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu izmjena i dopuna...

Više

Prezentacija Integralnogupravljanja kvalitetom u destinaciji…

12-02-2018 Novosti

U organizaciji Udruženja obrtnika Brač u petak,16.02.2018. godine u gradskoj vijećnici u Supetru (Vlačica 5) s početkom u 10:30 sati...

Više

Prognoza vremena

banner

"Supetar je odista mjesto za idealan odmor... ljupko sunce pred kojim se plavi žal stidljivo razgaljuje kao bezazlena nevinost djevojke... a uvečer, mir je dubok...u srcu te škrte zemlje i nezahvalnog kamena, ima neki trenutak visoke i strasne domaće poezije neki vrutak ljepote na kojemu bi se trebalo zaustaviti..." - Tin Ujević 1929.

Javna nabava i savjetovanja s javnošću

Nabava opskrbe električnom energijom za …

31-01-2018 Posjeta:67 Javna nabava

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi s Dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne...

Više

Izvođenje radova na uređenju parkinga - …

25-01-2018 Posjeta:115 Javna nabava

Objavljujemo Dodatne informacije i Dopunu Troškovnika za ponudu u otvorenom postupku javne nabave male...

Više

Izvođenje radova na uređenju parkinga - …

23-01-2018 Posjeta:92 Javna nabava

Grad Supetar objavljuje Dodatne informacije i Dopunu Troškovnika za ponudu u otvorenom postupku javne...

Više

Projekt "Revitalizacija kulturno po…

22-01-2018 Posjeta:87 Javna nabava

Objavljujemo dodatne informacije i objašnjenja u vezi s Dokumentacijom o nabavi za provedbu projekta...

Više

Opskrba električnom energijom za potrebe…

19-01-2018 Posjeta:73 Javna nabava

Grad Supetar objavljuje otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave usluge Opskrbe električnom energijom...

Više

Javna nabava izvođenja radova na uređenj…

10-01-2018 Posjeta:122 Javna nabava

Objavljujemo dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova na uređenju parkirnog platoa na...

Više