U svrhu savjetovanja sa javnošću Grad Supetar objavljuje prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama.

 

 

 

 

 

 Sve dokumente vezane za prijedlog ove Odluke možete preuzeti u privitku ove objave.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122