Grad Supetar raspisuje natječaj imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Supetar.

 

 

 

 

 
Za ravnatelja Narodne knjižnice Supetar može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
- položen stručni knjižničarski ispit,
- najmanje pet godina rada u knjižnici,
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Supetra na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
                                                
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
- dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika),
- dokaz o radu u knjižničarskoj struci u najkraćem trajanju od 5 (pet) godina (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu ( izvornik ispisa elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji više od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja),
- prijedlog četverogodišnjeg plana rada.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«, na adresu: Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar, sa naznakom »NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE SUPETAR - NE OTVARATI«.

Kompletan tekst natječaja preuzmite u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.