Grad Supetar objavljuje otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave usluge Izrada ukupne projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekta „Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škripa“

 

 

 

 

 

 


Evidencijski broj nabave : E-MV 02/18

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122