Temeljem objavljenog Javnog natječaja za Zakup poslovne zgrade, a koji je natječaj je objavljen u dnevnom tisku dana 30. lipnja 2017. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja donosi  ovu Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja pisanih ponuda.
Slijedom objavljenog Javnog natječaja za Zakup poslovne zgrade, a koji je natječaj je objavljen u dnevnom tisku dana 30. lipnja 2017. godine, obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo za provedbu natječaja otvoriti pisane ponude:

- dana 18. srpnja 2017. godine u 14.00 sati u prostorijama Grada Supetra, Supetar, Vlačica 5.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122