Na temelju Članka 32. Zakona o izvlaštenju (Narodne novine, br. 74114. i 69117.), gradonačelnica Grada Supetzra objavljuje Javni poziv - Ponudu - vlasnicima nekretnina radi sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa (stjecanja prava vlasništva) za projekt sanacije komunalnog otpada "Kupinovica".

 

 

 

 

 

 Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u privitku ove obavijesti.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (JAVNI POZIV.pdf)JAVNI POZIV.pdf

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122