Grad Supetar objavljuje natječaj za zakup poslovne zgrade u Supetru na adresi Ive Vojnovića 14.Svi uvjeti natječaja nalaze se u dokumentu u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122