Na inicijativu Grada Supetra, Hrvatske ceste izradile su idejno rješenje budućeg rotora na izlazu iz Supetra na tzv. "trokutu".

 

 

 

 

 

 Napravljeno je idejno rješenje, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole te je ugovorena izrada glavnog projekta.
Nakon izgradnje benzinske i trgovačkog centra a uporedo sa otvaranjem budućih novih sadržaja u poslovnoj zoni, realizacija ovoga rotora jedan je od gradskih prioriteta.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122