Osigurana je nastavak rada trgovina u Mircima i Škripu a sa zakupcem je dogovoreno uređenje prodavaonice u Mircima, kao i neka poboljšanja trgovine u Škripu.

 

 

 

 

 
U Mircima će se u potpunosti urediti unutrašnjost trgovine, a Grad Supetar je već s KD Grad ugovorio uređenje okoliša te prozora zgrada na drugom katu.

Završetak svih radova predviđen je do početka ljetne turističke sezone.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122