Velika Božićna priredba održana 22.12.u školskoj sportskoj dvorani u Supetru bila je prigoda za dodjelu donacija osnovnoj i srednjoj školi i gradskom dječjem vrtiću.

 

 

 

 

 Svaka od navednih ustanova dobila je donaciju od 2000 kuna, dječji vrtić "Mrvica" za projekt tjelesnog razvoja djece predškolske dobi, osnovna škola "Supetar" za rad posebnog razreda a srednja škola "Brač" za nabavku stalka za bicikle.

Osim toga 2000 kuna donirano je i Udruzi roditelja djece sa teškoćama u razvoju "Brački pupoljci".

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122