Prema rezultatima Javnog natječaja za isplatu stipendija studentima  s prebivalištem u naseljima Grada Supetra utvrđena je lista prvenstva kandidata koji su ispunili uvjet za dodjelu stipendija tijekom akademske 2017./2018. godine.

 

 

 

 

 Svi dokumenti vezane za ovu objavu možete preuzeti u privitku.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122