Predsjednica Gradskog vijeća Grada Supetra sazvala je 2. Sjednica Gradskog vijeća.

 

 

 

 

 
Na temelju članka 34. Statuta Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 09/09,  04/13, 03/14 i 19/15) i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra" broj 04/13), Predsjednica Gradskog vijeća Grada Supetra saziva 2. Sjednicu Gradskog vijeća za četvrtak 27. srpnja 2017. godine u  18,30 sati u sali  Gradske vijećnice, Supetar, Vlačica br. 5.

Poziv na Sjednicu zajedno sa prijedlogom Dnevnog reda iste možete preuzeti ili pročitati u privitku ove obavijesti.


Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122