Na konstituirajućoj sjednici održanoj u petak, 9. lipnja  izabrano je novo Vijeće Grada Supetra.Funkciju predsjednice Vijeća obavljati će Danijela Kirigin (SDP) dok će njegov potpredsjednik biti Branko Jakovljević(HSU).

Ostali izabrani vijećnici su:

- iz redova koalicije SDP-HSU-a:vDijana Ivelić,vdr. Dinko Mirić, Tonči Gjurek, Lidija Vušković i Ivo Afrić,
- iz redova koalicije HDZ-HSS-a: Danica Baričević, dr. Pave Gospodnetić, Borislav Martinić i Marijeta Arnelić,
- iz redova HSP 1861: Grgo Caglević,
- nezavisni Petar Maričić.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122