Po provedenom postupku javne nabave izabran je izvođač izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra.

Po provedenom  otvorenom postupku javne nabave za nabavu javnih usluga, evidencijski broj nabave E-MV 05/13, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama: 2013/S 002-0082118 od 01. listopada 2013. godine, za pružanje usluga izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra, pristigle su tri ponude, i to:

1. CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., 10000 ZAGREB, Odranska 2. na iznos od 225.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a),
2. JURCON PROJEKT d.o.o, 10000 ZAGREB, Gotalovečka br. 4a. na iznos od 125.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijedcnost (PDV-a),
3. GIS plan d.o.o., 21000 SPLIT, Biokovska 4. na iznos od 148.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).


Temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u koju su uključeni:

- iznos ponude sa udjelom od 50%,
- broj prostornih planova uređenje koji su izrađeni u zahvatu ZOP-a (zaštićenog obalnog pojasa) u posljednjih 3. godine i broj prostornih planova uređenja velikog grada, grada odnosno općine u periodu od 01. siječnja 2003. godine do dana izrade ponude sa udjelom od 30%, i
- podaci o obrazovnoj i stučnoj kvalifikaciji svih zaposlenika ponuditelja sa obradom podataka samo za zaposlenike sa strukom i nazivima koji su sukladni odredbi članka 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stučnih poslova prostornog uređenja ("Narodne novine", broj: 118/09) i podaci da je zaposlenik ponuditelja na neodređeno radno vrijeme, koji bi se u slučaju prihvaćanja ponude imenovao odgovornim voditeljem izrade nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPU Grada Supetra, do sada bio u statusu odgovornog voditelja najmanje jednog usvojenog prostornog plana uređenja velikog grada, grada odnosno općine sa udjelom od 20%.


Temeljem obrade ponuda izvršeno je rangiranje ponuda prema kriteriju odabira, te je utvrđeno:

1. JURCON PROJEKT d.o.o. 10000 ZAGREBA, Gotalovečka 4a., ukupno 80,49 bodova,
2. CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu, 10000 ZAGREB, Odranska 2., ukupno 77,78 bodova, i
3. GIS plan d.o.o., 21000 SPLIT, Biokovska 4., ukupno 70,34 boda,


te je JURCON PROJEKT d.o.o. iz ZAGREBA izabran kao najpovoljniji ponuditelj.

U zakonskom roku nitko od ponuditelja nije uložio žalbu - prigovor na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, te je sa trgovačkim društvom JURCON PROJEKT d.o.o. iz ZAGREBA sklopljen ugovor o javnim uslugama za pružanje usluga izrade Izmjena i dopuna PPU Grada Supetra sa rokom važenja do 31. prosinca 2014. godine do kada je odabrani ponuditelj - izrađivač nacrta Izmjena i dopuna PPU Grada Supetra dužan izraditi sve dokumentze potrebne za njgovo usvajanje i donošenje od strane gradskog vijeća Grada Supetra.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.